KMF là một tổ chức chuyên nghiệp chuyên về kiểm toán, kế toán, thuế và dịch vụ tư vấn. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn kế toán và kinh doanh chuyên nghiệp cho các tổ chức nước ngoài và trong nước. Ban Giám đốc của chúng tôi có kinh nghiệm lâu năm từ các công ty dịch vụ kiểm toán và kế toán quốc tế, điển hình là EY Việt Nam (một trong 4 Công ty Kiểm toán lớn nhất thế giới).
Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kiểm toán

Chúng tôi là một mô hình hợp tác độc lập, với hơn 20 chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Mô hình độc đáo này cho phép chúng tôi cung cấp các giải pháp linh hoạt và phù hợp cho khách hàng từ các nhóm khách hàng đa quốc gia đến các Công ty vừa và nhỏ, các tổ chức phi lợi nhuận cũng như các cá nhân có tài sản giá trị cao.
Chúng tôi, KMF luôn là đối tác kinh doanh thực sự của bạn dựa trên sự tin tưởng, tính chuyên nghiệp và tôn trọng lẫn nhau.
Dịch vụ tư vấn thuế - Dịch vụ tư vấn quản lý rủi ro
Dịch vụ kiểm toán và đảm bảo
Dịch vụ kế toán và ghi sổ

03

Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là một mô hình hợp tác độc lập, với hơn 20 chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Mô hình độc đáo này cho phép chúng tôi cung cấp các giải pháp linh hoạt và phù hợp cho khách hàng từ các nhóm khách hang đa quốc gia đến các Công ty vừa và nhỏ, các tổ chức phi lợi nhuận cũng như các cá nhân có tài sản giá trị cao. Chúng tôi, KMF luôn là đối tác kinh doanh thực sự của bạn dựa trên sự tin tưởng, tính chuyên nghiệp và tôn trọng lẫn nhau. Thành công của bạn cũng là thành công của chúng tôi.
• Dịch vụ tư vấn thuế trọn gói
• Hỗ trợ quyết toán thuế
• Soát xét về thuế và nộp hồ sơ tuân thủ
• Soát xét tờ khai thuế do doanh nghiệp/ cá nhân tự lập
• Lập tờ khai thuế cho các nhân trực phải tiếp kê khai
• Kiểm toán báo cáo tài chính
• Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư, kiểm toán xây dựng cơ bản
• Kiểm toán theo yêu cầu đặc biệt, định cư nước ngoài
• Kiểm toán báo cáo tài chính để báo cáo thuế
• Kiểm toán hoạt động
• Tổng hợp và lập báo cáo tài chính hoặc báo cáo quản trị
• Xem xét các phần hành kế toán
• Thiết kế, triển khai và hỗ trợ vận hành hệ thống kế toán
• Tư vấn hệ thống kế toán tính giá thành
• Tư vấn hệ thống kế toán
850
Khách hàng
hài lòng
1000
Dịch vụ
hoàn thành

Đội ngũ - Ban điều hành

Ban Giám đốc của chúng tôi có kinh nghiệm lâu năm từ các công ty dịch vụ kiểm toán và kế toán quốc tế, điển hình là EY Việt Nam (một trong 4 Công ty Kiểm toán lớn nhất thế giới).
Chúng tôi là một mô hình hợp tác độc lập, với hơn 20 chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Mô hình độc đáo này cho phép chúng tôi cung cấp các giải pháp linh hoạt và phù hợp cho khách hàng từ các nhóm khách hàng đa quốc gia đến các Công ty vừa và nhỏ, các tổ chức phi lợi nhuận cũng như các cá nhân có tài sản giá trị cao.

MR. NGUYỄN VŨ DŨNG
icon plus

MR. NGUYỄN VŨ DŨNG

Tổng Giám Đốc

MR. TRẦN MINH CHÁNH
icon plus

MR. TRẦN MINH CHÁNH

Phó Tổng Giám Đốc

MR. VŨ KHÁNH DUY
icon plus

MR. VŨ KHÁNH DUY

Phó Tổng Giám Đốc

MR. ĐINH VĂN TÙNG
icon plus

MR. ĐINH VĂN TÙNG

Phó Tổng Giám Đốc

MR. PHẠM THANH TOÀN
icon plus

MR. PHẠM THANH TOÀN

Phó Tổng Giám Đốc

MR. HUỲNH PHÁT AN
icon plus

MR. HUỲNH PHÁT AN

Phó Tổng Giám Đốc

Được hỗ trợ bởi Dịch