028 66831070

Dịch Vụ Kiểm Toán Chất Lượng - Báo Cáo Tài Chính Tại TPHCM

8:00 - 17:00
Thứ 2 - Thứ 7
028 66831070
Tầng 2, Toà nhà Thiên Sơn, số 5 Nguyễn Gia Thiều, Phường 6 Quận 3, Hồ Chí Minh

Dịch vụ Tư vấn Quản lý rủi ro của chúng tôi giúp doanh nghệp Quý vị

 • Nâng cao hiệu quả quản lý bằng cách nhận định những cơ hội phát triển và biến chúng thành lợi thế của doanh nghiệp; và
 • Nâng cao tiêu chuẩn quản lý doanh nghiệp từ thực trạng hiện tại.

Dịch vụ của chúng tôi

KIỂM SOÁT NỘI BỘ (KSNB)

 • Hỗ trợ xây dựng hệ thống KSNB
 • Đánh giá hệ thống KSNB hiện có

KIỂM TOÁN NỘI BỘ (KTNB)

 • Soát xét hoạt động trọng yếu theo yêu cầu của Doanh nghiệp.
 • Tư vấn triển khai xây dựng bộ phận KTNB.
 • Đánh giá chất lượng hoạt động của bộ phận KTNB hiện có

TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

 • Dịch vụ hỗ trợ đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban Lãnh đạo
 • Tư vấn cho Tiểu ban kiểm toán/ Ban kiểm soát
 • Chuyên nghiệp hóa công việc của Ban Lãnh đạo
 • Hỗ trợ thiết lập và duy trì cơ cấu quản trị.

 

Tin mới nhất
Chuyên mục

Công ty TNHH Kiểm toán KMF