028 66831070

Dịch Vụ Kiểm Toán Chất Lượng - Báo Cáo Tài Chính Tại TPHCM

8:00 - 17:00
Thứ 2 - Thứ 7
028 66831070
Lầu 1, Cửu Long Office, số 50 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ Tư vấn Quản lý rủi ro của chúng tôi giúp doanh nghệp Quý vị

 • Nâng cao hiệu quả quản lý bằng cách nhận định những cơ hội phát triển và biến chúng thành lợi thế của doanh nghiệp; và
 • Nâng cao tiêu chuẩn quản lý doanh nghiệp từ thực trạng hiện tại.

Dịch vụ của chúng tôi

KIỂM SOÁT NỘI BỘ (KSNB)

 • Hỗ trợ xây dựng hệ thống KSNB
 • Đánh giá hệ thống KSNB hiện có

KIỂM TOÁN NỘI BỘ (KTNB)

 • Soát xét hoạt động trọng yếu theo yêu cầu của Doanh nghiệp.
 • Tư vấn triển khai xây dựng bộ phận KTNB.
 • Đánh giá chất lượng hoạt động của bộ phận KTNB hiện có

TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

 • Dịch vụ hỗ trợ đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban Lãnh đạo
 • Tư vấn cho Tiểu ban kiểm toán/ Ban kiểm soát
 • Chuyên nghiệp hóa công việc của Ban Lãnh đạo
 • Hỗ trợ thiết lập và duy trì cơ cấu quản trị.

 

Tin mới nhất
Chuyên mục

Công ty TNHH Kiểm toán KMF