028 66831070

Dịch Vụ Kiểm Toán Chất Lượng - Báo Cáo Tài Chính Tại TPHCM

8:00 - 17:00
Thứ 2 - Thứ 7
028 66831070
Lầu 1, Cửu Long Office, số 50 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

DỊCH VỤ TẠI KMF-AUDIT

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

 • Dịch vụ tư vấn thuế trọn gói
 • Hỗ trợ quyết toán thuế
 • Soát xét về thuế và nộp hồ sơ tuân thủ
 • Soát xét tờ khai thuế do doanh nghiệp/ cá nhân tự lập
 • Lập tờ khai thuế cho các nhân trực phải tiếp kê khai

DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ RỦI RO

DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ RỦI RO

 • Kiểm soát nội bộ
 • Kiểm toán nội bộ
 • Tư vấn quản trị doanh nghiệp

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ ĐẢM BẢO

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ ĐẢM BẢO

 • Kiểm toán báo cáo tài chính
 • Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư, kiểm toán xây dựng cơ bản
 • Kiểm toán theo yêu cầu đặc biệt, định cư nước ngoài
 • Kiểm toán báo cáo tài chính để báo cáo thuế
 • Kiểm toán hoạt động

DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ GHI SỔ

DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ GHI SỔ

 • Tổng hợp và lập báo cáo tài chính hoặc báo cáo quản trị
 • Xem xét các phần hành kế toán
 • Thiết kế, triển khai và hỗ trợ vận hành hệ thống kế toán
 • Tư vấn hệ thống kế toán tính giá thành
 • Tư vấn hệ thống kế toán

Công ty TNHH Kiểm toán KMF