Dịch vụ của Chúng tôi

 1. Kiểm toán và Tư vấn Báo cáo tài chính
  (Kiểm toán bắt buộc; Kiểm toán theo thỏa thuận;);
 2. Luật (Luật doanh nghiệp, các giao dịch mua bán sáp nhập;
  Tái cơ cấu; quỹ đầu tư / quỹ đầu tư mạo hiểm, Luật lao động);
 3. Dịch vụ tư vấn tài chính (Tư vấn rủi ro, Dịch vụ giao dịch; Quỹ đầu tư;
  Tái cơ cấu);
 4. Tư vấn (Chiến lược, Hoạt động, Tài chính; Tổ chức;
  Quản trị rủi ro và quản trị);
 5. Kế toán và thuê kế toán (dịch vụ ghi sổ và lập Báo cáo tài chính;
  Báo cáo Hợp nhất); và
 6. Thuế (Tuân thủ thuế trong kinh doanh,
  Dịch vụ tư vấn thuế: Thuế thu nhập doanh nghiệp;
  Thuế giá trị gia tăng; Thuế TNCN…).
Thành công của bạn cũng là thành công của chúng tôi.

Giải đáp

Chúng tôi luôn trực tuyến. Hãy liên hệ với chúng tôi để giải đáp thắc mắc.

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng hoặc gửi mail vào hộp thư của chúng tôi nếu bạn có bất cứ đề nghị hay yêu cầu gì.

Đối tác

KMF rất vui được cộng tác cùng các bạn. Hãy liên lạc với chúng tôi nếu các bạn có ý định cộng tác nhé.

850

Khách hàng hài lòng

1000

Dịch vụ đã hoàn thành