DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ RỦI RO CỦA CHÚNG TÔI GIÚP DOANH NGHIỆP QUÝ VỊ

 1. Nâng cao hiệu quả quản lý bằng cách nhận định những cơ hội phát triển và biến chúng thành lợi thế của doanh nghiệp; và
 2. Nâng cao tiêu chuẩn quản lý doanh nghiệp từ thực trạng hiện tại.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

KIỂM SOÁT NỘI BỘ (KSNB)

 1. Hỗ trợ xây dựng hệ thống KSNB
 2. Đánh giá hệ thống KSNB hiện có

KIỂM TOÁN NỘI BỘ (KTNB)

 1. Soát xét hoạt động trọng yếu theo yêu cầu của Doanh nghiệp.
 2. Tư vấn triển khai xây dựng bộ phận KTNB.
 3. Đánh giá chất lượng hoạt động của bộ phận KTNB hiện có

TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

 1. Dịch vụ hỗ trợ đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban Lãnh đạo
 2. Tư vấn cho Tiểu ban kiểm toán/ Ban kiểm soát
 3. Chuyên nghiệp hóa công việc của Ban Lãnh đạo
 4. Hỗ trợ thiết lập và duy trì cơ cấu quản trị.

 

Thành công của bạn cũng là thành công của chúng tôi.

Giải đáp

Chúng tôi luôn trực tuyến. Hãy liên hệ với chúng tôi để giải đáp thắc mắc.

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng hoặc gửi mail vào hộp thư của chúng tôi nếu bạn có bất cứ đề nghị hay yêu cầu gì.

Đối tác

KMF rất vui được cộng tác cùng các bạn. Hãy liên lạc với chúng tôi nếu các bạn có ý định cộng tác nhé.

850

Khách hàng hài lòng

1000

Dịch vụ đã hoàn thành