BẢN TIN THUẾ THÁNG 03/2024
Chính sách thuế1. Hướng dẫn về việc lỡ hủy phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộNgày 27/3/2024, Cục thuế Tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 1991/CTBGI-TTHT hướng dẫn khi doanh nghiệp lỡ hủy phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ:Trường hợp Công ty đã lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển...
Đọc tiếp
BẢN TIN THUẾ THÁNG 02/2024
Chính sách thuế1. Được trích trước chi phí chưa phát sinh tương ứng với doanh thu đã ghi nhậnNgày 18/01/2024, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3703/CTHN-TTHT về việc trích trước chi phí quản lý căn hộ như sau: Trường hợp Công ty có phát sinh hoạt động còn tiếp...
Đọc tiếp
BẢN TIN THUẾ THÁNG 01/2024
1. Chính sách thuếQuy định về khu công nghệ caoNgày 01/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2024/NĐ-CP quy định về khu công nghệ cao.Cơ quan chủ trì trình thành lập, mở rộng khu công nghệ cao:– Bộ Khoa học và Công nghệ– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônTrình tự, thủ tục thành...
Đọc tiếp
BẢN TIN THUẾ THÁNG 12/2023
Về Thuế TNDN1. Công văn số 5782/TCT-CS ngày 19/12/2023 về chi phí lợi thế thương mại khi tính thuế thu nhập doanh nghiệpTheo báo cáo của Cục Thuế TP Hà Nội tại công văn hỏi số 65207/CTHN-TTHT ngày 08/09/2023, Công ty TNHH GE Healthcare Việt Nam (Công ty) mua lại hoạt động kinh doanh và...
Đọc tiếp
BẢN TIN THUẾ THÁNG 11.2023
I. Chính sách thuế1. Dự thảo về sự cần thiết sửa đổi bổ sung Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020 của Chính phủ về quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kếtNgày 23/11/2023, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 12904/BTC-TCT về việc lấy ý kiến về...
Đọc tiếp
Được hỗ trợ bởi Dịch