BẢN TIN THUẾ THÁNG 12/2023
Về Thuế TNDN1. Công văn số 5782/TCT-CS ngày 19/12/2023 về chi phí lợi thế thương mại khi tính thuế thu nhập doanh nghiệpTheo báo cáo của Cục Thuế TP Hà Nội tại công văn hỏi số 65207/CTHN-TTHT ngày 08/09/2023, Công ty TNHH GE Healthcare Việt Nam (Công ty) mua lại hoạt động kinh doanh và...
Đọc tiếp
BẢN TIN THUẾ THÁNG 11.2023
I. Chính sách thuế1. Dự thảo về sự cần thiết sửa đổi bổ sung Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020 của Chính phủ về quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kếtNgày 23/11/2023, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 12904/BTC-TCT về việc lấy ý kiến về...
Đọc tiếp
BẢN TIN THUẾ NHÀ THẦU
Việt Nam đã tích cực triển khai ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho các đối tượng nộp thuế. Các đối tượng trong và ngoài nước có phát sinh thu nhập giữa các nước đã ký kết Hiệp định tránh...
Đọc tiếp
BẢN TIN THUẾ THÁNG 10 NĂM 2023
HƯỚNG DẪN VỀ GIẢM THUẾ GTGTCông vănNội dungCV 73609/CTHN-TTHT ngày 13/10/2023 Cục Thuế Thành phố Hà NộiTrường hợp công ty có mặt hàng kinh doanh là Công-ten-nơ đang áp dụng mức thuế suất GTGT 10% không thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ theo quy định tại Phụ lục I,II,III ban hàng kèm nghị định...
Đọc tiếp
BẢN TIN THUẾ THÁNG 09 NĂM 2023
1. Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi Điều 35, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP về hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ :Ngày 25/8/2023, Bộ Tài chính đã trình Văn phòng Chính phủ dự thảo Nghị định liên quan đến việc bãi bỏ thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều 35,...
Đọc tiếp
Được hỗ trợ bởi Dịch